Soprum

Vårt soprum ligger på Träsnidargatan. I föreningen sopsorterar vi såväl organiskt köksavfall som blir biogas, som papper, plast, glas och plåt för återvinning. I soprummet finns fina instruerande skyltar som förklarar i vilken tunna du lägger vad. Ju mer vi sorterar vårt avfall desto lägre blir kostnaderna för föreningens avfallshantering.

Soprummet är endast till för hushållsavfall. På återvinningscentralen Gimonäs kan du lämna grovsopor t ex gamla hushållsapparater, kastruller, tv-apparater, mikrovågsugnar, strykjärn och lampskärmar.

För den som behöver mer info finns följande pdf-filer för nerladdning: