Stadgar och årsrapporter

Bostadsrättsföreningen Träsnidaren Östermalms stadgar och årsrapporter finns för de boende i föreningen att ta del av på nya boendewebben, Riksbyggens kundwebb.

sommar_träsn