Utemiljö

Miljön och inte minst utemiljön i bostadsrättsföreningen Träsnidaren Östermalm måste sägas vara unik för att vara stadsmiljö. Vacker konst utomhus som i trapphus och kvartersgården ger oss glädje, tillfredsställelse och kulturella dimensioner på tillvaron i vårt vackra bostadsområde. Parker med fullvuxna träd, gröna buskar och vackra planteringar ger oss naturupplevelser och lust att umgås, små som stora. Lekplatser för de mindre och bänkar för oss som inte har lika mycket spring i benen ät utplacerade i hela området. Belysningen, stolparna och armaturerna håller successivt på att bytas ut mot modernare som ger oss ett bra men mjukt ljus under mörka höst- och vinterkvällar.