Förvaltning

Riksbyggen förvaltar bostadsrättsföreningens fastigheter. I uppdraget ingår också att svara för ekonomisk förvaltning som bokföring, budget, bokslut, medlemsregister, uthyrningar av garage, administration av lägenhetsöverlåtelser med mera.

Mitt i kvarteret ligger föreningens kvartersgård som inrymmer fastighetsskötarens expedition, gästrum, mötes/festlokal, gym och bastu.

Riksbyggen Dag och Natt

Behöver du anmäla ett fel i din lägenheten? Det gör du till Riksbyggen Dag och Natt.